Välkommen till Enneagramföreningen

Sveriges mötesplats för enneagramintresserade

Vad är Enneagrammet?

Enneagrammet är en psykologisk modell som beskriver nio olika personlighetstyper med olika styrkor, utmaningar, drivkrafter, självbild m.m.

Enneagrammet används som ett verktyg för självinsikt och personlig utveckling av både organisationer och privatpersoner
över hela världen.

Kommande evenemang

Här hittar du löpande de evenemang
som Enneagramföreningen i Sverige rekommenderar.

De kan vara anordnade av föreningen,
föreningens medlemmar eller ibland
föreningarna i våra nordiska grannländer.
Läs mer i kalendariet!

följ oss här

”Enneagrammet har hjälpt oss att förstå varför vi är olika – inte bara att vi är det.”

— Cecilia Alwin och Anders Mattsson

”Enneagrammet gör skillnad. Det avslöjar, upprättar och jämställer oss med varandra.”

— Veronica Grönte

Vill du lära dig mer om Enneagrammet?

Utforska våra korta onlinekurser för medlemmar!

Har du spanat in medlemsrummet?

>