Välkommen till Enneagramföreningen

Sveriges mötesplats för enneagramintresserade

Om föreningens tillkomst och syfte

Enneagramföreningen i Sverige är en ideell förening vars främsta syfte är att främja Enneagrammets användning i Sverige. Föreningen är också ett forum för kunskapsutbyte och samarbete mellan medlemmar. Föreningen grundades i november 2011. Våra medlemmar består såväl av personer som använder Enneagrammet i sin yrkesverksamhet som personer som använder det för sin egen personliga utveckling.

Föreningen är medlem i International Enneagram Association (IEA) vilket innebär ett brett kontaktnät av enneagramintresserade över hela världen. Vi värnar också om att IEAs etiska riktlinjer följs i Sverige.

Enneagramföreningen grundades i november 2011 och är en förening som är öppen för alla som har intresse av Enneagrammet. Föreningen vänder sig till professionella utövare, organisationer och privatpersoner.

Enneagramföreningen i Sverige skall stå för kvalitet och objektivet och har som syfte att:

  • sprida kunskap om Enneagrammet i Sverige
  • främja användningen av Enneagrammet i Sverige
  • verka för kontakt och information mellan yrkesutövare, organisationer och privatpersoner som har intresse av Enneagrammet
  • erbjuda medlemmarna utbildningsdagar/workshops som berör Enneagrammets olika delar
  • bidra till kollegial utveckling och kunskapsöverföring

E-post: info@enneagramforeningen.se
Plusgiro:
62 33 31- 6

Har du spanat in medlemsrummet?

>