Nio personlighetstyper

Korta beskrivningar av de nio typerna

ETTOR – FÖRBÄTTRARE
Principfasta, idealistiska, ordentliga, uthålliga, noggranna

Människor som har Ettans personlighetstyp känns igen på att de gärna vill förbättra och rätta till världen omkring sig. Ettor är ofta idealister och kan sätta sina egna behov och önskemål åt sidan för att arbeta för något de tror på.

De har ett öga för det som kan bli bättre och strävar efter att göra allt så bra som möjligt. Ettor har känsla för detaljer och kan se mycket som går andra förbi. De har också en stark känsla för rätt och fel vilket gör dem till ärliga personer som tar mycket ansvar. Som bäst har de potential att vara kloka och visa personer med mycket gott omdöme och hög moral.

Känslan för rätt och fel gör att Ettor har en inre ”domstol” som tar ställning och värderar allt som de möter i livet. De bedömer även sig själva och är ofta mycket självkritiska. Denna högröstade ”inre kritiker” talar om vad som är lämpligt att göra/säga och inte. Under stress uppfattas Ettor som rigida, tillrättavisande och kritiska. De fokuserar lätt på allt som inte är bra och kan bli negativa och gnälliga. Eftersom de uppfattar sig själva som objektiva har de svårt att ta in andras åsikter.

Ettor mår bra av att slappna av och ta saker lite mer lättsamt – även sig själva. Att nöja sig med ”tillräckligt bra” är också utvecklande.

TVÅOR – HJÄLPARE
Generösa, tillmötesgående, osjälviska, eftertänksamma, omhändertagande

Människor som har Tvåans personlighet känns igen på att de är empatiska, hjälpsamma och stödjande medmänniskor och att de gärna vill komma andra nära.

De är generösa och varma och är bra på att få andra att känna sig sedda och bekräftade. De tycker om att hjälpa och fixa för andra och kan gå långt i sina omsorger.
De är bra på att se det bästa i andra människor och har överseende med andras misslyckande. Tvåor är ofta ”fysiska” och tar gärna i andra. De är sällskapsmänniskor och trivs med att ha många vänner omkring sig – de ordnar gärna aktiviteter och festligheter.

De har lätt att se behov hos andra men riskerar dock ofta att glömma eller förneka sina egna. Egna behov och önskningar uppfattar de som själviska. Istället går de bakvägen över andras behov för att tillfredsställa sina egna. Det är viktigt för dem att deras hjälpande syns. Därför berättar de gärna för andra om olika sätt de stöttat vänner/släkt/grannar etc. Under ökad stress blir Tvåor alltmer manipulativa och försöker göra andra beroende av dem.

Tvåor mår bra av ta hand om sig själva och göra saker för sin egen skull – utan att känna dåligt samvete. Att inte alltid gripa in utan låta människor lösa saker själva är också bra att träna på.

TREOR – PRESTERARE
Välanpassade, effektiva, tävlingsinriktade, målmedvetna, fokuserade

Människor som har Treans personlighetstyp känns igen på att de är charmiga, energiska och självsäkra. De har en stark drivkraft att få saker gjorda och är snabba till handling. De är ofta tävlingsinriktade och driver sig själva genom att sätta upp mål. De läser snabbt av hur man ska uppträda i olika sammanhang och anpassar sitt beteende så att omgivningen känner sig bekväm.

De är bra på att känna av vad som ligger i tiden och är därför ofta först med nya trender. De är ambitiösa och ivriga att förbättra sig själva så att de gör det bästa av sina talanger.

Oftast lever Treor i föreställningen om att de hela tiden måste prestera för att vara värdefulla. De identifierar sig med sin image. De ”är” sina prestationer och hela livet kan upplevas som en tävlingsarena. Deras strävan att framstå i så god dager som möjligt kan göra att de uppfattas som skrytsamma och de riskerar att tappa bort sig själva i alla olika roller de spelar. Treor vill vara framgångsrika, vilket innebär att de mår mycket dåligt av misslyckanden. De återfinns ofta i toppskiktet inom yrkeslivet där de uppskattas för sin förmåga att kunna lägga känslorna åt sidan och vara effektiva. Just detta gör att de löper högre risk än andra enneagramtyper att bli utbrända.

Treor mår bra av att varva ner lite och ta sig tid att fundera över om det de ägnar sig åt verkligen är något de själva valt. De behöver också komma fram till vilka de egentligen är bakom alla masker de skapat.

FYROR – INDIVIDUALISTER
Uttrycksfulla, intuitiva, kreativa, ärliga, dramatiska

Människor som har Fyrans personlighet känns igen på att de ofta är kreativa. De drivs av en stark önskan att skapa något unikt, att vara speciella och att skilja sig från andra. Genom sitt sätt, sitt utseende, kläder, omgivning, sysselsättning etc. vill de uttrycka detta unika.

De älskar intimitet, djup och skönhet. De är ofta mer intresserade av hur saker påverkar dem än sakerna i sig själva. De har förmågan att se omgivningen från en alldeles egen vinkel vilket är en tillgång som kan hjälpa andra människor att upptäcka nya perspektiv. De är ärliga och uppskattar djupa och innerliga samtal – mingel är sällan något för dem.

Fyror upplever ofta att de saknar något fundamentalt som andra människor har. Detta skapar en känsla av avund mot andra, vilka de ständigt jämför sig med. Fyrorna bär på en diffus längtan efter ”något annat” eller ”någon annanstans”, vilket försvårar för dem att ta sig an verkligheten sådan den är. Fyror är utpräglade känslomänniskor och kan spendera mycket tid med att analysera sina egna känslor. I Fyrornas självuppfattning finns en stark känsla av att inte passa in, att vara utanför och oförstådda. De har en stark fantasi och kopplat med känslan av utanförskap misstolkar de lätt vad andra säger och gör, som någonting negativt riktat mot dem själva.

Fyror mår bra att fokusera lite mindre på sina känslor och vara lite mer objektiva och utåtriktade. De behöver ta till sig fakta och låta sig påverkas av det istället för att leva i sina egna inre tolkningar.

FEMMOR – SPECIALISTER
Uppmärksamma, innovativa, analytiska, lyssnande, återhållsamma

Människor som har Femmans personlighetstyp känns igen på att de är observanta, nyfikna, osentimentala och objektiva. De strävar efter att förstå och är bra på att fokusera. Därför blir de ofta specialister på de områden som intresserar dem.

Femmor registrerar vad som händer i deras omgivning och analyserar världen intellektuellt. De har ett stort behov av att vara ensamma och trivs med att jobba enskilt. De är goda lyssnare och har också ofta ett fantastiskt minne för detaljer och händelser. När det gäller det materiella har Femmor för det mesta enkla behov och är sällan de som lägger pengar på ytligheter.

Femmor är utpräglade ”tankemänniskor” och fokuserar på analys och reflektion. De litar oftast bara på sina egna tankar och behöver pröva allt i ”eget huvud”. Då de inte förstår kan de bli oerhört frustrerade. De delar sällan med sig av sitt privatliv till andra och är ofta reserverade och lite obekväma i sociala sammanhang. Femmors naturliga återhållsamhet kan uppfattas som snålhet av andra. Kunskap och förståelse är en källa till trygghet och därför kan Femmorna uppleva att de ger bort sin trygghet och kontroll när de delar med sig. Femmor är ofta cyniker och kan vara riktigt pessimistiska vad gäller den värld vi lever i.

Femmor mår bra av att aktivera sig fysiskt som i träning, yoga, massage etc. Det tar dem bort från huvudet en stund och låter dem fokusera på kroppen. Att dela med sig mer av sig själva och sitt privata till andra är också utvecklande.

SEXOR – LOJALA SKEPTIKER
Engagerade, ansvarstagande, uppmärksamma, pålitliga, varmhjärtade

Människor som har Sexans personlighetstyp känns igen på att de är pålitliga, ärliga och engagerade. De visar ofta mycket vänlighet och känslighet mot andra människor och får dem att känna sig inkluderade. De är bra på att samarbeta och trivs i grupp. Som ledare är de en i gruppen och har inget behov av att glänsa själva. De är duktiga på analys och har förmåga att tänka i konsekvenser i flera led. Sexor har också gott sinne för detaljer. Detta gör att de alltid är väl förberedda inför möten och inför de uppgifter de tagit på sig.

Sexan använder sina tankar för att hantera tillvaron, men de kan tvivla på att de tänkt rätt själva. Detta gör att de gärna söker andras åsikter eller ledning. Samtidigt kan de inte riktigt lita på det som någon annan säger vilket skapar tvivel inom dem.

Sexan tvivlar på att andra menar vad de säger och söker ofta undermeningar i det som sägs. De vill vara beredda på allt som eventuellt kan hända – för att kunna känna sig trygga. Det finns en ständigt närvarande ängslan inom sexorna som varierar beroende på hur bra eller dåligt de mår. Sexor kan ha ett vacklande självförtroende men är alltid mer kapabla än vad de själva tror.

Sexor mår bra av att börja fundera på hur ofta de bekymrar sig i onödan och om det är någon mening med att lägga så mycket tid på att oroa sig i förväg. Yoga, meditation eller mindfullness kan hjälpa Sexor få tyst på den inre rösten av tvivel.

SJUOR – ENTUSIASTER
Spontana, mångsidiga, glada, utåtriktade, entusiastiska

Människor med Sjuans personlighetstyp känns igen på att de är optimistiska, tar vara på livet möjligheter och lätt hittar saker att vara entusiastiska över. De söker efter den ultimata glädjen, lyckan eller tillfredsställelsen. Det är inte alltid så viktigt att uppnå specifika mål, utan det är själva resan det handlar om. Visar sig resan vara fel är Sjuor flexibla och hittar snabbt nya resmål. De ser gärna framåt och njuter av känslan av förväntan och tacksamhet i livet.

Frihet är ett centralt begrepp för Sjuor och de vill gärna känna sig fria att kunna välja mellan olika möjligheter, både på kort och lång sikt. De gillar förändring och trivs bäst med arbete och fritid som ger omväxling. Eftersom de är öppna och nyfikna kan de ofta se samband som andra inte ser och komma med nya intressanta infallsvinklar och lösningar.

Valmöjligheter är ett sätt för Sjuor att känna sig fria. vilket också innebär att val ibland kan upplevas som en förlust av friheten. Därför kan de hålla alla vägar öppna så länge som möjligt – vilket ibland kan vara frustrerande för omvärlden. Behovet av att känna glädje – och inte ha tråkigt kan driva Sjuor till att ha almanackan alltför fulltecknad. Deras sätt att hantera negativa känslor kan ibland vara att främst ”tänka positivt”, vilket oftast inte lösen själva grunden till känslan de har.

Sjuor mår ofta bra av att dra ner på tempot och ta en sak i taget. För att känna verkligt djup glädje behöver Sjuor lära sig att vara fullt närvarande i varje upplevelse, oavsett hur den känns.

ÅTTOR – UTMANARE
Beskyddande, ansvarstagande, beslutsamma, direkta, självsäkra

Människor som har Åttans personlighetstyp känns igen på att de är rättframma och ärligt visar vad de tycker i olika sammanhang. De är energiska, intensiva och ser ofta tillvaron i svart eller vitt, allt eller inget.

Åttor har en naturlig pondus och märks ofta, även utan att anstränga sig. De är uppmärksamma på frågor som handlar om rättvisa och sanning och är beredda att kämpa för det de tror på. Åttorna är naturliga ledartyper som har ett rakt och tydligt sätt att kommunicera. De tar ansvar för sina nära och kära och står upp för dem i alla lägen.

Åttor vill vara starka och undviker därmed svaghet – både sin egen och andras. Då de använder rak och fysiskt påtaglig kommunikation kan de verka skrämmande. De bedriver en ständig kamp för att få sin vilja igenom och vrede är för dem ett naturligt uttrycksmedel. Deras behov av intensitet leder till att de lätt använder för mycket energi och blir slutkörda. För Åttorna är det självklart att livet är en kamp och de kan driva sig själva mycket hårt. De tenderar ibland att objektivisera omvärlden, vilket ger dem en begränsad syn på människor och gör att de kan behandla andra med viss ”hårdhet”.

Åttor mår bra av att välja sina strider och fråga sig vad som egentligen är viktigt. För att bli starka på ett mer genuint sätt behöver Åttor bejaka sin egen svaghet och våga visa den inför andra.

NIOR – FREDSMÄKLARE
Lättsamma, behagliga, stabila, avspända, accepterande

Människor som har Nians personlighetstyp känns igen på att de är varma, vänliga, optimistiska och har en accepterande inställning till andra. I grupper får de alla att känna sig sedda och hörda. De är anpassningsbara och flexibla och har ofta ett stort tålamod med att processer tar tid.

Nior har förmåga att se saker från många synvinklar och skapa lösningar som tar tillvara olika önskemål. De trivs med rutiner och struktur och är oftast bättre på att se den större bilden än att gå in i detaljer.

Nior har alltför lätt att anpassa sig till andras behov på bekostnad av sig själva. De uppfattar helt enkelt inte sig själva som så viktiga. Problemen i deras liv handlar inte så mycket om vad de gör, utan snarare vad de inte gör. De har svårt att ta tag i saker och kan därför stanna alltför länge i besvärliga situationer.

Niorna strävar efter att behålla sin egen inre harmoni vilket gör att de undviker att ta tag i sådant som kan innebära konflikter. De distraherar sig med trivialiteter för att undvika att göra det de borde. De kan även använda dagdrömmar och fantasier som ett sätt att undvika en krävande verklighet.

Nior mår bra av att ta sina egna behov på allvar och inte säga ja när de menar nej. Det är också utvecklande för dem att bli mer uppmärksamma på vad som faktiskt inte har blivit gjort av det som behöver göras.

Har du spanat in medlemsrummet?

>