Om International Enneagram Association (IEA)

Enneagramföreningen I Sverige är en s.k. affiliate till International Enneagram Association (IEA). Nedan följer en presentation av IEA.

Om IEA

IEA är en organisation som genom medlemskap knyter ihop människor över hela världen som är intresserade av Enneagrammet – både för privat bruk och professionellt. IEA har också lokala underavdelningar i USA och Canada samt affiliates i form av lokala föreningar i ett 40-tal länder i världen.

Vision

IEAs vision är en värld där Enneagrammet är välkänt och används på ett konstruktivt sätt.

Mål

IEA:s mål är att stödja sina medlemmar genom att förse dem med möjligheter att;

 • Utveckla sin kunskap i att använda Enneagrammet
 • Utbilda sig i modellen och i hur Enneagrammet kan appliceras
 • Få tillgång till en internationell gemenskap av människor med ett gemensamt intresse och med olika infallsvinklar.

Etiska riktlinjer för IEA-medlemmar

Centralt för att uppfylla IEAs mission är att uppmana till att Enneagrammet används på ett etiskt sätt. Alla medlemmar ska hålla sig till IEAs Allmänna Etiska Riktlinjer.

Aktiviteter

För att fullfölja vision och mål gör IEA följande:

 • Arrangerar årliga, internationella konferenser – den mest dynamiska sammankomsten för enneagramexperter och -entusiaster från hela världen. Konferensen äger rum på olika platser runtom i världen.
 • Erbjuder högkvalitativ läsning som The Enneagram Monthly, Nine Points, IEA:s kvartalsvisa nyhetsbrev och IEA Enneagram Journal. Detta för att medlemmarna ska kunna hålla sig uppdaterade om det senaste inom Enneagrammets utveckling samt om IEA:s nyheter och evenemang.
 • Tillhandahåller en innovativ, interaktiv och informationsrik hemsida som är aktuell och användbar.
 • Upprätthåller en databas som är tillgänglig för medlemmarna
 • Stöder tillväxten och utvecklingen av IEA:s internationella lokalföreningar och partners genom att erbjuda unika möjligheter för medlemmar att spela en aktiv roll för Enneagrammets utveckling i sitt lokala sammanhang.
 • Erbjuder utvecklande och givande möjligheter till ledarskap genom allt ifrån små lokala aktiviteter till att synas nationellt. Det kan ske genom att vara volontär på konferenser eller avdelning arrangemang, att starta lokala föreningar eller samarbeten eller genom att bli styrelsemedlem i IEA eller en av dess lokalföreningar.
 • Stödjer och främjar enneagramrelaterad forskning.
 • Erbjuder tjänster och produkter exklusivt för medlemmar.
 • Underlättar att en hög etisk standard erbjuds i enneagramrelaterad utbildning, forskning, säljaktiviteter och användning.

Har du spanat in medlemsrummet?

>